Arbejdsrettens Dag

Dato: onsdag 22. maj 2024, kl. 09.00-16.00

Arbejdsrettens Dag, formiddag om nye sager fra Arbejdsretten og Højesteret og om nye sager fra faglig voldgift. Eftermiddag holdes der indlæg om deltidsansattes og eventuelt tidsbegrænsede ansattes  retsstilling.

 

Dato: 22. maj 2024, kl. 09.00-16.00

Invitation til heldagsseminar

Dansk Forening for Arbejdsrets årlige heldagsseminar afholdes i Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

onsdag den 22. maj 2024 kl. 9 – 16.00


Program:

 

9.00 - 9.30 Ankomst, croissant, kaffe & te

9.30 - 9.40 Velkomst ved Arbejdsrettens formand, højesteretsdommer Oliver Talevski

9.40 - 10.40 Nyt fra Arbejdsretten og Højesteret ved Ar­bejds­rettens formand, højesteretsdommer Oliver Talevski               

10.40 - 10.55 Pause

10.55 - 12.00 Nyt fra faglig voldgift ved tidligere højesterets­ præsident Børge Dahl

12.00 - 13.00 Frokost i Boksen i kælderen

13.00 - 14.15 Deltidsansattes og tidsbegrænsede ansattes rets­­stilling ved lektor, p.hd. Natalie Videbæk Munkholm, advokat, ph.d. Byrial Bjørst og advokat Christian K. Clasen

Emnet omfatter en generel indføring i reguleringen - herunder den EU-retlige ramme - for de pågældende grupper af medarbejdere med en præsentation af udgangspunktet om, at de ikke må blive forskelsbehandlet i forhold til fuldtidsansatte og tidsubegrænset ansatte. Derefter vil der - også med inddragelse af (EU)retspraksis - være fokus på udvalgte problemstillinger som f.eks. brug af desåkaldte 0-times kontrakter, hvornår en deltidsansat kan have krav på at overgå til fuldtidsansættelse eller få krav på overarbejdsbetaling, og hvornår en tidsbegrænset ansat kan have krav på at blive betragtet som tidsubegrænset ansat.

14.15- 14.35 Kaffepause

14.35 - 15.50 Fortsat om deltidsansattes og tidsbegrænsede ansattes retstilling

15.50 Afslutning ved Arbejdsrettens formand, højesteretsdommer Oliver Talevski


Download