Medlemskab

Som personligt medlem kan optages enhver, der har eksamen som cand.jur. eller cand.merc.jur. eller en tilsvarende udenlandsk eksamen, der er eller har været valgt som ordinær dommer eller suppleant i Arbejdsretten, Tjenestemandsretten eller Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, der er eller har været forligsmand eller mæglingsmand i Forligsinstitutionen, der er eller har været udpeget som sø- eller handelskyndig dommer ved Sø- og Handelsretten, samt enhver, der i øvrigt efter bestyrelsens skøn har kvalificeret sig inden for arbejdsretten.

Kontingent for personlige medlemmer andrager 250 kr. om året (pt. er det besluttet, at der ikke er kontingentopkrævning for medlemskab). 

Organisationer, virksomheder m.fl. der ønsker fremsendt en samlet kontingentopkrævning kan meddele sekretariatet dette.


Indmeldelse i Dansk Forening for Arbejdsret

Som personligt medlem kan optages enhver person der opfylder vedtægternes § 3, stk. 1 eller stk. 2.