<h1>Dansk Forening for Arbejdsret</h1>

Dansk Forening for Arbejdsret

Hvad er foreningens formål?

Foreningen har til formål at virke for fremme af kendskabet til og udviklingen af den individuelle og kollektive arbejdsret, at virke for forståelsen imellem jurister og andre med særlig tilknytning til eller interesse for arbejdsret i Danmark og i udlandet samt at udgive publikationer af arbejdsretlig interesse.

Bliv medlem

Som personligt medlem kan optages enhver, der har eksamen som cand.jur. eller cand.merc.jur. eller en tilsvarende udenlandsk eksamen, der er eller har været valgt som ordinær dommer eller suppleant i Arbejdsretten, Tjenestemandsretten eller Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, der er eller har været forligsmand eller mæglingsmand i Forligsinstitutionen, der er eller har været udpeget som sø- eller handelskyndig dommer ved Sø- og Handelsretten, samt enhver, der i øvrigt efter bestyrelsens skøn har kvalificeret sig inden for arbejdsretten.

Næste arrangement

Dansk Forening for Arbejdsret

Invitation til heldagsseminar

Dansk Forening for Arbejdsrets årlige heldagsseminar afholdes i Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

Fredag den 10. juni 2022 kl. 9 – 16.00

Program:

9.00-9.30       Ankomst, morgenbuffet

9.30-9.40       Velkomst ved Arbejdsrettens formand, højesteretsdommer Oliver Talevski

9.40-10.30     Nyt fra EU ved professor, dr. jur. Jens Kristiansen, KU

10.30-12.00   Tema: Ret og pligt ved overvågning gennem lyd og billede

 • Introduktion ved lektor, ph.d. Natalie Munkholm, AU
 • Generelt om overvågning gennem lyd og billede ved advokat (L) Jeanette Justesen, DA
 • Rækkevidden af arbejdsgiverens ansvar ved advokat (H) Christian K. Clasen, Norrbom Vinding
 • Gælder de samme principper for medarbejdere? ved advokat (H) Rune Asmussen, FH
 • Brug af ulovligt indhentede bevismidler fra begge parters side ved advokat (H), ph.d. Martin Gräs Lind, Advokatfirmaet Lexius

12.00-13.00   Frokost i Boksen i kælderen

13.00-16.00   Retlige aspekter ved hjemmearbejde

 • Kontekst/indflyvning ved lektor, ph.d. Natalie Munkholm, AU
 • Retsgrundlaget for aftaler om hjemmearbejde ved arbejdsretschef Helge Werner, DA
 • Retlige rammer ved hjemmearbejdets udførelse ved vicedirektør Steen         Müntzberg, DA, og afdelingschef, advokat (H) Peter Nisbeth, FH
 • Arbejdstid og hjemmearbejde ved vicedirektør Steen Müntzberg, DA og afdelingschef, advokat (H) Peter Nisbeth, FH

14.40 – 15.00: Kaffepause

 • Erfaringer fra hjemmearbejde under covid-19 ved chefkonsulent Christine          Secher, Dansk Industri (medlemsvirksomheders erfaringer med hjemme­ar­bejde), og lektor, ph.d. Steen Erik Navrbjerg, FAOS, KU (Forskningsprojektet Virtuel Ledelse (CBS/FAOS))
 • Hvordan får vi fat i fordelene ved hjemmearbejde? ved chefkonsulent Christine Secher, Dansk Industri (medlemsvirksomheders erfaringer med hjemme­ar­bejde) og lektor ph.d., Steen Erik Navrbjerg, FAOS, KU (Forskningsprojektet Virtuel Ledelse (CBS/FAOS)) 

15.50: Afslutning ved Arbejdsrettens formand, højesteretsdommer Oliver Talevski

Generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes den 24. november. Yderligere oplysninger og invitation udsendes senere.

Referater og regnskaber fra tidligere generalforsamlinger kan downloades.

Internationalt samarbejde
ISLSSL

Internationalt samarbejde

International Society of Labour and Social Security Law (ISLSSL) er den ældste internationale forening for arbejdsret.

Foreningen afholder både regionale og globale konferencer. Dansk Forening for Arbejdsret repræsenterer Danmark i ISLSSL's komite.

Dansk Forening for Europaret
Danish Association of European Law
Association Danoise pour le Droit Européen
Dänische Gesellschaft für Europarecht
Medlemsarrangement: "Posting of Workers in EU Law: Challenges of Equality,
Solidarity and Fair Competition"
Tirsdag den 7. december 2021, kl. 16.00, er Dansk Forening for Europaret vært for et spændende
oplæg ved Dr. Matteo Bottero, Københavns Universitet, om "Posting of Workers in EU Law:
Challenges of Equality, Solidarity and Fair Competition".
Arrangementet afholdes hos: Advokatfirmaet Poul Schmith, Kalvebod Brygge 32, 1560 København
V.
Kort beskrivelse af oplægget, som vil foregå på engelsk:
Matteo Bottero's presentation on ‘Posting of Workers in EU Law: Challenges of Equality,
Solidarity and Fair Competition’ is based on the speaker's recent book and latest research findings.
It deals with the multifaceted and intensely debated phenomenon of posting of workers – the
practice whereby a worker is sent for a limited period of time to another Member State in order to
provide a service – as a peculiar pattern of intra-EU labour mobility from an EU law perspective.
Touching upon the actual quantitative dimension of the posting phenomenon and its impact on the
EU labour market, also in light of the Covid-19 pandemic, Dr. Bottero's presentation challenges the
recently adopted Directive (EU) 957/2018, which came into effect in July 2020. In the process, the
speaker exposes a serious misalignment of the newly introduced legal framework with the EU
values and principles of equality, solidarity and fair competition. He concludes with a reflection on
the role of the European Union towards the concrete realization of a ‘European social model’.
Kort beskrivelse af oplægsholderen:
Matteo Bottero is a Postdoctoral Researcher at the Centre for Private Governance (CEPRI) at the
Faculty of Law, University of Copenhagen (Denmark). His main research fields include EU law,
EU constitutional law, EU labour law, EU migration law, and European integration. He obtained
his PhD in Law from the University of Copenhagen, Faculty of Law, in September 2020, with a
PhD thesis entitled ‘Posting of Workers in EU Law: Challenges of Equality, Solidarity and Fair
Competition’, under the supervision of Professor Ulla Neergaard. In the first half of 2021, Dr.
Bottero worked as a Postdoctoral Researcher in EU Law at the Brexit Institute and School of Law
and Government, Dublin City University (Ireland). Besides his research activity, he has been also a
Lecturer in EU Law, Advanced EU Constitutional Law, and European and International Human
Rights Law at the University of Copenhagen and Dublin City University.
Dansk Forening for Europaret
Danish Association of European Law
Association Danoise pour le Droit Européen
Dänische Gesellschaft für Europarecht
Tilmelding til mødet bedes ske skriftligt til foreningens sekretariat v/ advokat Andreas Christensen,
Horten Advokatpartnerselskab, Philip Heymans Allé 7, Box 191, 2900 Hellerup, på foreningens
hjemmeside www.europaret.dk eller på følgende e-mailadresse: [email protected]
Bemærk der er et begrænset antal pladser til arrangementet.
Vi henstiller til, at man kun møder op, hvis man enten er vaccineret eller nytestet. Hvis du føler dig
sløj eller har symptomer på Corona, beder vi dig melde afbud.
Vi ser frem til at byde jer velkommen.
Med venlig hilsen
Ulla Neergaard
Formand for Dansk Forening for Europaret