<h1>Dansk Forening for Arbejdsret</h1>

Dansk Forening for Arbejdsret

Hvad er foreningens formål?

Foreningen har til formål at virke for fremme af kendskabet til og udviklingen af den individuelle og kollektive arbejdsret, at virke for forståelsen imellem jurister og andre med særlig tilknytning til eller interesse for arbejdsret i Danmark og i udlandet samt at udgive publikationer af arbejdsretlig interesse.

Bliv medlem

Som personligt medlem kan optages enhver, der har eksamen som cand.jur. eller cand.merc.jur. eller en tilsvarende udenlandsk eksamen, der er eller har været valgt som ordinær dommer eller suppleant i Arbejdsretten, Tjenestemandsretten eller Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, der er eller har været forligsmand eller mæglingsmand i Forligsinstitutionen, der er eller har været udpeget som sø- eller handelskyndig dommer ved Sø- og Handelsretten, samt enhver, der i øvrigt efter bestyrelsens skøn har kvalificeret sig inden for arbejdsretten.

Næste arrangement

Generalforsamling

Referater og regnskaber fra tidligere generalforsamlinger kan downloades.

Vejledning til medlemsportal

Ved tryk på fanebladet ”Login”: Indtast dit medlemsnummer, der står i toppen af indbydelsen (4 eller 5 cifre).

Første gang du logger ind, skal du benytte funktionen ”glemt kodeord”, hvorefter du kan oprette dig.

Tilmelding: Du tilmelder dig ved at trykke tilbage på fanebladet ”kalender” og herefter den dato, hvor arrangementet afholdes.

Internationalt samarbejde
ISLSSL

Internationalt samarbejde

International Society of Labour and Social Security Law (ISLSSL) er den ældste internationale forening for arbejdsret.

Foreningen afholder både regionale og globale konferencer. Dansk Forening for Arbejdsret repræsenterer Danmark i ISLSSL's komite.