International Society of Labour and Social Security Law

Internationalt samarbejde

Hermed datoer og links til de kommende ISLSSL konferencer:

ISLSSL: https://islssl.org/

International Society of Labour and Social Security Law (ISLSSL) er den ældste internationale forening for arbejdsret.

Foreningen afholder både regionale og globale konferencer. Dansk Forening for Arbejdsret repræsenterer Danmark i ISLSSL's komite.

Kommende konferencer (med forbehold for ændringer pga. covid-19):

ISLSSL Regional Conference 5.-7. May 2021 in Lisbon, Portugal:

https://lisbon2020congress.com/?lang=en

ISLSSL World Congress 7.-10. September 2021, Lima, Peru:

https://islssl.org/world-congress/

ILERA: https://ilo-ilera.org/

International Labour and Employment Relations Association (ILERA) er den ældste internationale forening for arbejdsmarkedsforskning, og er tværdisciplinær. Foreningen afholder både regionale og globale konferencer.

Kommende konferencer (afholdes delvist fysisk delvist online pga. covid-19):

ILERA World Congress 21.-24. June 2021 in Lund Sweden:

https://www.ileraworldcongress2021.se/app/netattm/attendee/page/97955

LLRN: http://www.labourlawresearch.net/ og https://www.facebook.com/groups/labourlawresearch.net

Labour Law Research Network (LLRN) er et nyere globalt netværk for arbejdsretsforskning. Netværket står for en global konference hvert andet år. Netværkets hjemmeside og facebookgruppe er meget aktive og deler blandt andet nyeste forskning, invitationer til arbejdsrets-arrangementer, og diskuterer nye spørgsmål.

Næste globale konference (afholdes delvist fysisk delvist online pga. covid-19):

LLRN5 Labour Law Research Network global conference 27.-29. June 2021 in Lodz, Poland:

https://llrn5poland.uni.lodz.pl/

Kontakt:

For information om foreningens internationale engagement, kontakt bestyrelsesmedlem Natalie Munkholm [email protected]