Bestyrelse

 • Højesteretsdommer Oliver Talevski (formand)
 • Landsdommer, sekretariatsleder i Arbejdsretten Tine Vuust
 • Afdelingschef, Peter Nisbeth
 • Advokat Evelyn Jørgensen
 • Professor, dr.jur. Jens Kristiansen
 • Advokat Arvid Andersen
 • Advokat Tine B. Skyum
 • Overenskomstchef Jesper David-Jensen
 • Advokat Jørgen Vinding
 • Advokat Michael Hegelund Nielsen
 • Afdelingschef Vibe Westh
 • Juridisk chef Pernille Christensen
 • Vicedirektør Linda Nordstrøm Nissen
 • Lektor, ph.d. Natalie Videbæk Munkholm