Gå- hjem-møde i Arbejdsretten med højesteretsdommere Rikke Foersom og Julie Arnth Jørgensen

Dato: tirsdag den 21. januar 2025, kl. 17.00

Højesteretsdommerne Rikke Foersom og Julie Arnth Jørgensen vil fortælle om arbejdet i Højesteret, om Højesterets rolle som præjudikatdomstol og om deres syn på effektiv sagsførelse i Højesteret. De vil også give deres syn på, hvordan sagsførelse i Højesteret adskiller sig fra sagsførelse ved by- og landsret samt ved Arbejdsretten/faglige voldgiftsretter. Desuden vil de fortælle om et par udvalgte nyere afgørelser fra Højesteret inden for det ansættelses- og arbejdsretlige område.

 


Download