Arbejdsrettens Dag

Den 10. juni 2022 kl. 8.30-17.00 (Axelborg)

Formiddag: Medarbejderes optagelse af lyd/billede og overvågning af medarbejdere i borgernes hjem.

Eftermiddag: Retslige aspekter af hjemmearbejde. 

Download

Heldagsseminar

Dansk Forening for Arbejdsrets årlige heldagsseminar afholdes i Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

fredag den 10. juni 2022 kl. 9 – 16.00

Program:

 

9.00-9.30       Ankomst, morgenbuffet

9.30-9.40       Velkomst ved Arbejdsrettens formand, højesteretsdommer Oliver Talevski

 9.40-10.30     Nyt fra EU ved professor, dr. jur. Jens Kristiansen, KU

 10.30-12.00   Tema: Ret og pligt ved overvågning gennem lyd og billede

 

 • Introduktion ved lektor, ph.d. Natalie Munkholm, AU
 • Generelt om overvågning gennem lyd og billede ved advokat (L) Jeanette Justesen, DA
 • Rækkevidden af arbejdsgiverens ansvar ved advokat (H) Christian K. Clasen, Norrbom Vinding
 • Gælder de samme principper for medarbejdere? ved advokat (H) Rune Asmussen, FH
 • Brug af ulovligt indhentede bevismidler fra begge parters side ved advokat (H), ph.d. Martin Gräs Lind, Advokatfirmaet Lexius

 

12.00-13.00   Frokost i Boksen i kælderen

13.00-16.00   Retlige aspekter ved hjemmearbejde

 • Kontekst/indflyvning ved lektor, ph.d. Natalie Munkholm, AU
 • Retsgrundlaget for aftaler om hjemmearbejde ved arbejdsretschef Helge Werner, DA
 • Retlige rammer ved hjemmearbejdets udførelse ved vicedirektør Steen         Müntzberg, DA, og afdelingschef, advokat (H) Peter Nisbeth, FH
 • Arbejdstid og hjemmearbejde ved vicedirektør Steen Müntzberg, DA og afdelingschef, advokat (H) Peter Nisbeth, FH

14.40 – 15.00: Kaffepause

 • Erfaringer fra hjemmearbejde under covid-19 ved chefkonsulent Christine          Secher, Dansk Industri (medlemsvirksomheders erfaringer med hjemme­ar­bejde), og lektor, ph.d. Steen Erik Navrbjerg, FAOS, KU (Forskningsprojektet Virtuel Ledelse (CBS/FAOS))
 • Hvordan får vi fat i fordelene ved hjemmearbejde? ved chefkonsulent Christine Secher, Dansk Industri (medlemsvirksomheders erfaringer med hjemme­ar­bejde) og lektor ph.d., Steen Erik Navrbjerg, FAOS, KU (Forskningsprojektet Virtuel Ledelse (CBS/FAOS))
 • 15.50: Afslutning ved Arbejdsrettens formand, højesteretsdommer

                                   Oliver Talevski