Eftermiddagsseminar 1. oktober 2012

Dato: 1. oktober 2012
Sted: Berlingske Huset

Tema: "Præjudicielle forelæggelser for EU-domstolen"

Download