Axelborg

Arbejdsrettens dagDato: 24. maj 2023, kl. 09.00 - 16.00

 


Download

Invitation til heldagsseminar

Dansk Forening for Arbejdsrets årlige heldagsseminar afholdes i Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

Onsdag den 24. maj 2023 kl. 8.30 – ca. 16.00


Program

8.30-9           Ankomst, morgenbuffet

 

9-9.45            Velkomst

                      Aktuelle afgørelser fra Arbejdsretten og Højesteret 

(Arbejdsrettens formand, højesteretsdommer Oliver Talevski) 

 

09.45-10        Pause

 

10-10.45        Aktuel praksis fra faglige voldgiftsretter

(fhv. højesteretspræsident Børge Dahl)

                     

10.45-11        Pause

 

11-11.30        Nyt fra Beskæftigelsesministeriet

(afdelingschef Vibe Rømer Westh)

 

11.30-12        Ny lovgivning og praksis fra EU

(professor, dr.jur. Jens Kristiansen) 

                       

12-13             Frokost i Boksen i kælderen

 

 

13-13.50       1) Indflyvning - Vikardirektivet, vikarloven, andre vikarer

(lektor, ph.d. Natalie Videbæk Munkholm)

 

2) Vikardirektivet før, nu og i fremtiden

(Adela Barrero, EU-Kommissionen, Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (DG EMPL), Arbejdsretsenheden (EMPL.C.1), Legal officer med ansvar for vikardirektivet)

 

13.50-14        Pause

 

14-14.30        3) Vikarbureau-vikarer i dansk ret

  • Ligebehandlingsprincippet: indhold og hæftelse
  • Derogation fra ligebehandlingsprincippet ved overenskomst
  • U 2020.845 H og CJEU C-311/21 Time Partner om vikardirektivets artikel 5, stk. 3

(Natalie Videbæk Munkholm)

 

14.30-14.50   Pause

 
14.50-14.15   3) Vikarbureauer i dansk ret fortsat

  • Forbud mod misbrug – dansk ret
  • Fagretlig praksis og SH-afgørelser af 18. august 2021 og 15. august 2022

    (Natalie Videbæk Munkholm)

 

15.15-15.20   Pause

 

15.20.15.40   4) Spørgsmål og afrunding af tema

                           (Natalie Videbæk Munkholm og Adela Barrero)

 

15.40             Afslutning ved Oliver Talevski