Arbejdsrettens Dag 24. september 2021

Invitation til heldagsseminar

Udsendt 20. maj 2021

Dansk Forening for Arbejdsrets årlige heldagsseminar afholdes i

H. C. Andersen Slottet
H. C. Andersens Boulevard 22
1553 København V
(indgang mellem Tivoli og Dansk Industri)

fredag den 24. september 2021 kl. 8.30 – ca. 16.00

Program:

08.30-09.00

Ankomst, morgenbuffet

09.00-12.00

Aktuelle afgørelser fra Arbejdsretten og Højesteret (landsdommer Tine Vuust) 

Aktuel praksis fra faglige voldgiftsretter (fhv. højesteretspræsident Børge Dahl)

Ny lovgivning og praksis fra EU (professor, dr.jur. Jens Kristiansen) 

Politisk nyt (afdelingschef Sidsel Nordengaard)                 

12.00-13.00

Frokost i Tivoli, Påfuglen

13.00-16.00

Digitalisering og arbejdsretlige nedslag


Der er for tiden stor opmærksomhed på digitalisering af arbejdet både nationalt, i EU og internationalt. Ærindet med temaet på Arbejdsrettens dag er at tage et kig på nogle af de arbejdsretlige dilemmaer, der dukker op i kølvandet på digitalisering af arbejdet, og at se nærmere på de eksisterende ansættelsesretlige og kollektivarbejdsretlige remedier samt deres potentielle styrker og svagheder.

Til at tage os igennem eftermiddagen har vi inviteret følgende oplægsholdere:

  • Lektor, ph.d. Natalie Videbæk Munkholm
  • Advokat Karen-Margrethe Schebye, SJ LAW
  • Arbejdsretschef Helge Werner, DA
  • Ansættelsesretschef Flemming Dreesen, DA
  • Afdelingschef Peter Nisbeth, FH.
  • Advokat Martin Gräs Lind, Lexius
  • Advokat Yvonne Frederiksen, Norrbom Vinding
  • Kt.chef Michael Riis, Konkurrencestyrelsen

Tilmeldingen skal ske på følgende måde:

Der sendes en tilmeldingsmail til [email protected] med oplysninger om navn, kontaktinfo og medlemsnummer.

Hvis der ønskes kursusbevis, skal dette oplyses ved tilmeldingen.

Man vil herefter modtage en mail fra Arbejdsretsforeningen med anmodning om at indbetale deltagergebyret på 1.600 kr. på kontonummer 2191-6897 216 661. Beløbet skal indbetales snarest muligt og senest 10 dage efter modtagelsen af mailen. Ved betalingen angives medlemsnummeret.

Når deltagergebyret er indbetalt, og man har modtaget en mail fra Arbejdsretsforeningen med en bekræftelse på tilmelding og betaling, er man tilmeldt arrangementet.

Der gøres opmærksom på, at tilmelding er efter ”først til mølle” princippet (regnet fra betaling af deltagergebyret), idet der maksimalt kan være ca. 200 deltagere.

Der kan ikke ske tilmelding og betaling efter den 3. september 2021.

OBS!!

Hvis de offentlige restriktioner kræver, at man f.eks. skal have coronapas med gyldig negativ test eller gyldig vaccination for at deltage i arrangementet, skal et sådant fremvises ved ankomst. Kan dette ikke ske, kan den pågældende ikke deltage i arrangementet og kan heller ikke kræve deltagergebyret retur.

Download