Halvdagsarrangement hos IDA

Uorganiserede arbejdsgiveres retstilling på overenskomstdækkede arbejdspladser