Vinterarrangement i Arbejdsretten

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Dato: 25. januar 2023, fra kl. 17.00

 


Download

Dansk Forening for Arbejdsret inviterer til eftermiddagsarrangement, onsdag den 25. januar 2023, kl. 17.00 med følgende emne:

Seksuel chikane på arbejdspladsen

 

Oplægsholder:

Advokat Maria Elisabeth Reimer Rasmussen(HK)

Dansk Forening for Arbejdsret byder velkommen til dette års vinterarrangement, hvor Maria Reimer Rasmussen vil stille skarpt på arbejdsgivers ansvar for seksuel chikane på arbejdspladsen, et emne, der har været har været ”hot topic” de seneste år.

Maria Reimer Rasmussen er advokat hos HK, og har skrevet afhandlingen ”Seksuel chikane på arbejdspladsen – en retlig analyse.” I de seneste år har hun desuden ført alle HK’s retssager om seksuel chikane. Maria Reimer Rasmussen vil under oplægget præsentere nogle af sine forskningsresultater. Oplægget tager udgangspunkt i retspraksis og fokuserer på arbejdsgivers ansvar for seksuel chikane, herunder særligt betydningen af Østre landsretsdom af 19. november 2021 og de mulige ændringer af retstilstanden, som det senest fremsatte lovforslag, kan indebære.

I januar 2019 trådte den seneste ændring af ligebehandlingsloven i kraft.  

Ændringen bestod i, at domstolene ikke længere måtte tillægge tonen på arbejdspladsen vægt ved vurderingen af, om en bestemt adfærd var omfattet af definitionen af seksuel chikane, ligesom godtgørelsesniveauet for seksuel chikane blev hævet. Allerede før lovændringen har haft gennemslagskraft ved domstolene, blev der fremsat et nyt lovforslag, der sigter på at gennemføre trepartsaftalen om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladsen.  

Arrangementet afholdes i Arbejdsretten, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K

Efter oplægget byder foreningen på et let traktement.

Af hensyn til arrangement skal du tilmelde dig her:


https://selvbetjening.winkas.net/booking.asp?wkid=93655&navid=22

Venlig hilsen

På vegne af foreningen

Yasmin Eigtved, Jette Rasmussen og Iben Hvass Birkebæk