Heldagsseminar 23. maj 2014

Dato: 23. maj 2014

- Politisk nyt
Oplæg ved afdelingschef Søren Kryhlmand

- Ny lovgivning og praksis fra EU
Oplæg ved professor, dr.jur. Jens Kristiansen, KU

Årets kollektiv-arbejdsretlige emne:

- Sympatikonflikter - en status
Oplæg ved afdelingsleder, advokat Leo Lybæk Hansen, Landsorganisationen i Danmark
Oplæg ved advokat Linda Nordstrøm Nissen, Dansk Arbejdsgiverforening

Årets individuel-arbejdsretlige emne:

- Status vedrørende funktionærlovens § 2a
Oplæg ved advokat Peter Breum
Oplæg ved advokat Jørgen Vinding

Download