Aktuelt om konfliktretten

Download

Den 12. september 2022 kl. 14.00-17.00 (IDA)

Konflikt overfor udenforstående arbejdsgivere og for selvstændige uden ansatte

og

Konflikt ved genforhandling af overenskomster i den offentlige sektor

14.00-14.05: Velkomst ved Arbejdsrettens formand, højesteretsdommer Oliver Talevski

14.05-15.55: Konflikt overfor udenforstående arbejdsgivere og for selvstændige uden   ansatte ved advokat Christian Claesen, Norrbom Vinding, og afdelingschef, advokat Peter Nisbeth, FH 

- Herunder kravet om et lovligt formål, en interesse af en vis styrke og aktualitet, lovlige konfliktmidler, proportionalitetsprincippet og anvendelse af sympatikonflikter

- Med afsæt i nyere dansk fagretlig praksis og EU-Kommissionens forslag til retningslinjer for overenskomster for selvstændige uden ansatte

15.55-16.15: Pause

16.15-16.55: Konflikt ved genforhandling af overenskomster i den offentlige sektor ved professor, dr.jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet 

16.55-17.00: Afslutning ved Oliver Talevski

Arrangementet afholdes i IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Hvis der ønskes kursusbevis, skal dette oplyses ved tilmeldingen.

Man vil herefter modtage en mail fra Arbejdsretsforeningen med anmodning om at indbetale deltagergebyret på 950 kr. på kontonummer 2191-6897 216 661. Beløbet skal indbetales snarest muligt og senest 10 dage efter modtagelsen af mailen. Ved betalingen angives medlemsnummeret.

Når deltagergebyret er indbetalt, og man har modtaget en mail fra Arbejdsretsforeningen med en bekræftelse på tilmelding og betaling, er man tilmeldt arrangementet.

Der gøres opmærksom på, at tilmelding er efter ”først til mølle” princippet (regnet fra betaling af deltagergebyret), idet der maksimalt kan være ca. 80 deltagere.

Der kan ikke ske tilmelding og betaling efter den 1. september 2022.

Såfremt der ønskes kursusbevis (3 lektioner), skal dette oplyses ved tilmelding.

Da dette er et arrangement med begrænsning på antallet af deltagere er tilmelding bindende.

Med venlig hilsen
Sekretariatet
Dansk Forening for Arbejdsret